CƠ CẤU TỔ CHỨC

Sơ đồ Tổ chức bệnh viện:

 

THÔNG TIN BAN LÃNH ĐẠO VÀ CÁC TRƯỞNG KHOA, PHÒNG

Họ tên Khoa phòng Chức vụ Điện thoại
BS. CKII. Nguyễn Văn Khôi Ban Giám đốc Phó Giám đốc phụ trách 0903588103
BS. CKII. Thái Lê Na Ban Giám đốc Phó Giám đốc 0904605960
BS. CKII. Nguyễn Thị Ngọc Ánh Ban Giám đốc Phó Giám đốc 0988788135
BSNT. Nguyễn Thị Thu Hà P.Tổ chức - Hành chính Trưởng phòng 0935149949
BS. CKI. Võ Ngọc Cẩn P. Kế hoạch - Tổng hợp Trưởng phòng 0905135197
ThS. Phạm Minh Tuấn P. Tài chính - Kế toán Trưởng phòng 0913443997
CN. Lê Thanh Tú P. Vật tư Y tế & Mắt giả Trưởng phòng 0913465923
CNCKI. Dương Thị Vy Yến P. Điều dưỡng Trưởng phòng 0903522310
BSNT. Hoàng Việt Hà K. Kết Giác mạc Phó trưởng khoa - Phụ trách khoa 0935757580
BS. CKII. Nguyễn Bá Thùy Vân K. Chấn thương Trưởng khoa 0905237292
BSCKII. Trần Như Thảo K. Nhãn nhi Trưởng khoa 0905059026
BS. CKII. Thái Lê Na K. Phaco Trưởng khoa 0904605960
BS. CKII. Nguyễn Thị Ngọc Ánh K. Glaucoma Trưởng khoa 0988788135
TS. Nguyễn Tuấn Thanh Hảo K. Đáy Mắt Trưởng khoa 0908725767
BS.CKI. Tống Thị Thiện Lưu K. PTGMHS Trưởng khoa 0905295788
BS. CKII. Lương Trọng Tường K. Khúc xạ Trưởng khoa 0913488888
BS. CKI. Nguyễn Thị Ái Nghĩa K. TDCN & CLS Trưởng khoa 0983071776
BS. CKI. Phan Minh Quốc K. Khám bệnh Trưởng khoa 0914067732
BSNT. Nguyễn Thị Thu Hà K. Khám bệnh Phó Trưởng khoa 0935149949
DS. CKI. Trần Văn Đức K. Dược Trưởng khoa 0935318235
ThS. BS. Hứa Anh Hiếu Chi Đoàn Thanh niên Bí thư 0936096092
Ông. Nguyễn Văn Khôi Chi bộ Đảng Bí thư 0903588103
BS CKI. Nguyễn Thị Ái Nghĩa Công đoàn cơ sở Chủ tịch 0983071776
BSNT. Hoàng Việt Hà Tổ QL Chất lượng BV CB chuyên trách 0935757580
BSCKI. Nguyễn Thị Anh Trâm Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Phụ trách khoa 0905185622


BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

 


Địa chỉ
68 Phan Đăng Lưu,P. Hòa Cường Bắc,
Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại
0236.3624283
E.mail
benhvienmat@danang.gov.vn
© Bản quyền thuộc Bệnh viện Mắt Đà Nẵng