THÔNG BÁO

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG BỆNH VIỆN MẮT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2023

 Các thông báo khác khác

Địa chỉ
68 Phan Đăng Lưu,P. Hòa Cường Bắc,
Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại
0236.3624283
E.mail
benhvienmat@danang.gov.vn
© Bản quyền thuộc Bệnh viện Mắt Đà Nẵng